Welkom op de Website van de WBMC

(West Brabantse Motorcross Club)


Zorg dat je KNMV Basis Sportlicentie (voorheen Districtlicentie) in orde is voor de eerste wedstrijd.

Inschrijven is op het circuit tussen 8.30-9.30 uur. (Let op u Nieuwsbrief voor eventuele wijzigingen)

Trainingen vanaf 9.30 uur.

Met het deelnemen aan wedstrijden geeft u toestemming voor het feit dat WBMC de gegevens opslaat en bewaart voor het maken van deelnemerslijsten, uitslagen en historische doeleinden. De informatie zal zorgvuldig worden behandeld en niet ter beschikking gesteld worden aan derden. Met het deelnemen geeft u toestemming voor het feit dat er foto's gemaakt worden tijdens het evenement en het publiceren van deze foto's zowel in gedrukte vorm als op het internet, ook als u herkenbaar op deze foto's staat.


Laatste Nieuws: