Official website of WBMC

Nieuwsflits

 • De tussenstanden na 6 WBMC wedstrijden Klik Hier... 

 • De KNMV Licenties 2017 kunnen aangevraagd worden... (KNMV Basis Sportlicentie)

   

 • Algemeen:
  • DE KNMV BASIS SPORTLICENTIE (voorheen district licentie) IS NIET MEER AAN DE INSCHRIJFTAFEL AAN TE VRAGEN!!! Ook dient er MotoCross op te staan. U dient dit van te voren te doen via: mijn knmv www.knmv.nl de beschrijving staat beschreven op onze website www.wbmc.nl. Doe dit tijdig om ‘s morgens teleurstelling te voorkomen.

  • Inschrijven is op het circuit tussen 8.30-9.30 uur. (let op u Nieuwsbrief voor evt. wijzigingen) 

  • Trainingen vanaf 9.30 uur.  
  •                    

Circuit Arkel

Motorclub De Bougie (Arkel)

Helaas wegens de geluidsproblemen daar kunnen we helaas al een aantal jaar niet meer te gast zijn bij de motorclub van Arkel, De mensen van Arkel en WBMC zijn nog steeds druk doende om in de toekomst weer wedstrijden te kunnen rijden op de prachtige accommodatie van MC De Bougie. Vandaar dat deze nog steeds blijft aangesloten bij de WBMC.

Motorclub De Bougie - Arkel 
Sportcomplex "De Zes Molens"
aan de Vlietskade te Arkel
In Arkel A.N.W.B. borden "Vlietskade" volgen.
Tel. clubgebouw: 0183- 563204
Inlichtingen:  Anton Beijers
tel.nr.: 0183 - 647528
Postadres:
M.C. de Bougie
Postbus 561
4200 AN Gorinchem 
  

kalender 2011

Zaterdag     21 mei 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  25 mei 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag     29 mei 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  01 juni 2011  Geen training  
Zaterdag     04 juni 2011  4e Clubmotocross 10.00 - 17.00 uur
Woensdag  08 juni 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag     11 juni 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  15 juni 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag     18 juni 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  22 juni 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag     25 juni 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  29 juni 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag     02 juli  2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  06 juli  2011  Geen Training  
Zaterdag     09 juli  2011  5e Clubmotocross 10.00 - 17.00 uur
Zondag      10 juli   2011  t/m   VAKANTIESLUITING  
Zaterdag    13 augustus 2011     
Woensdag 17 augustus 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag    20 augustus 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag 24 augustus 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag    27 augustus 2011  Motocrosstraining 13.00 - 17.00 uur
Woensdag 31 augustus 2011  Motocrosstraining 17.00 - 19.00 uur

Wat zijn de kosten in 2011

De Contributiebijdragen e.d. in 2011 zijn als volgt:

Senior rijdend lid (vanf 17 jaar) €   95,00
Junior rijdend lid (t/m 16 jaar €   70,00
50 cc (klein circuit) €   40,00
Niet rijdend lid €   20,00
KNMV Districtlicentie €   50,00
Transponder € 255,00
Trainingsvergoeding zaterdag €   15,00
Trainingsvergoeding woensdag €   12,50
Deelname clubwedstrijden lid  €     5,00
Deelname clubwedstrijden niet lid  €   15,00

Wij verzoekenu uw contributie betaling bij voorkeur over te maken op onze bankrekening 32.22.24.640.
De KNMV districtslicenties zijn in het bezit van onze secretaris. Hiervoor dient u een pasfoto mee te brengen. Let op! Pasfoto op de licentie is verplicht! Indien u niet in het bezit bent van een KNMV startlicentie, dan is bij het rijden op ons circuit een KNMV districtslicentie nodig.

Routebeschrijving.

Vanuit Breda (A27) richting Utrecht.
Afslag Meerkerk/Noordeloos. Onder aan de afslag r.a. richting Arkel. In Arkel
voor de brug r.a. Rechtdoor tot aan het Sportcomplex 'De Zes
Molens'.

Vanuit Nijmegen/Eindhoven A15 richting Rotterdam/Gorinchem.
Afslag Lingebos/Arkel nemen. In Arkel rechtdoor. Over de brug linksaf. Rechtdoor
tot aan het Sportcomplex 'De Zes Molens'.

Circuit_Arkel

Motorclub De Bougie 1966 - 2010

Op 30 januari 1966 werd ten huize van Jan Dekkers in Arkel door een zevental Arkelnaren het initiatief genomen om in Arkel een motorclub op te richten.
De motorclub kreeg de naam: "Motorclub De Bougie". De iniatiefnemers waren: Jan Dekkers, Henk Gaikhorst, Aart Sleeuwenhoek, Teus Bos, Klaas Gaikhorst, Cees van Lent en Jan Vermeulen. Allen in die tijd gekende Arkelnaren.

Het eerste bestuur werd in 1966 gevormd door Jan Dekkers (Voorzitter), Henk Gaikhorst (Sekretaris) en Aart Sleeuwenhoek (Penningmeester). In het oprichtingsjaar werden twee trials georganiseerd en èèn motorcross gepland De motocross ging wegens gebrek aan deelnemers niet door. Gereden werd in de aanvangsfase van de vereniging nabij de jachthaven aan de Linge en later op een braakliggend terrein aan de Dr. Dreeslaan (waar nu de flats op staan).

Het Gemeentebestuur van de toenmalige Gemeente Arkel ondersteunde de plannen van de motorclub en zorgde ervoor dat er een goed terrein beschikbaar kwam om te motocrossen en te triallen. Op het industrieterrein (aanmerkelijk kleiner dan nu) kreeg de motorclub een stuk terrein beschikbaar, waarop met groot enthousiasme een motocrosscircuit werd uitgezet.
In 1967 werden vijf motocrossen en èèn trial georganiseerd, waarbij Jan Vermeulen en Hans van Geffen de eerste clubkampioenen werden.

1968.
De motorclub groeide gestaag, er kwamen steeds meer leden / motocrossers bij, ook van buiten Arkel. In de bestuurssamenstelling kwamen wijzigingen. Henk van de Wal werd voorzitter, Henk Verdoorn sekretaris en Jaap van 't Hart penningmeester.
Negen motocrosswedstrijden kwamen op de kalender met Jaap Versluis (Leerdam), Rini Versluis (Vogelswerf) en Jan Smits (Beesd) als de kampioenen in resp. de 50 cc, 150 cc en 250 cc klasse.

1969/1970.
De motorclub begon vastere vormen aan te nemen. Om risico's uit te sluiten bij ongevallen e.d. werd tot aansluiting bij een landelijke motorsportbond besloten. De keus viel na rijp beraad op aansluiting bij de Nederlanse Motorsport Bond.

Het motocrosscircuit op het industrieterrein (waar nu het Van Vliet warenhuis gevestigd is) moest door het verder tot ontwikkeling komen van de industrie gesloten worden. Bij de Gemeente Arkel werd aangeklopt voor een alternatief, wat door de Gemeente Arkel gevonden werd in een terrein aan de Vlietskade, wat eigendom was van de heer Huig van IJzeren. De Gemeente Arkel heeft het terrein aangekocht en aan de motorclub in verhuur gegeven. Op dit terrein worden nu, in 2003, de aktiviteiten van de motorclub geconcentreerd.

1971
In 1971 werd de eerste officiële bondsmotocross in Arkel georganiseerd, onder auspicien van de N.M.B.
Op 3 juli werd door burgemeester H. Scheffer met het hijsen van de clubvlag het circuit officieel geopend en konden de motoren gestart worden voor de 1e officiële wedstrjd. Jan Vervoort (Schijndel) 50 cc, Johan Besseling (Hengelo), 250 cc junioren en Leo Frijters (Klundert), 500 cc junioren werden de eerste winnaars.

1972
In 1972 werd Henk Gaikhorst gekozen tot voorzitter en hij kreeg korte tijd later assistentie in het bestuur van Wim Hak en Gerard van Genderen. Tesamen met Hans van Geffen en Gorinchemmer Piet de Vries hebben zij de motorclub in de zeventiger jaren tot grote hoogte gestuwd. Jaarlijks terugkerende wedstrijden in de zeventiger en tachtiger jaren waren het gevolg van een goede bestuurlijke leiding binnen de motorclub, waarvan veel toprijders lid zijn, en lid zijn geweest.
Bekende leden van de Arkelse motorclub waren en zijn Gert-Jan van Doorn, John Hensen, Dave Strijbos, Leo Combee, Teus Visser, Kees Advokaat , Wil van der Laan en Dick en Roger van de Lagemaat.

2003
Nu in 2003 is de motorclub niet meer weg te denken uit motocrossend Nederland. De motorclub heeft nu ruim 260 leden met een enorm enthousiast bestuur en medewerkers.

Niet alle inwoners van Arkel waren het eens met de geluidmakende motocrossaktiviteiten op het motocrosscircuit aan de Vlietskade. Het gevolg was dat Motorclub De Bougie drastische renovatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd. Rondom het motocrosscircuit werd een geluidswal aangelegd.

Het bestuur heeft deze aanleg aangegrepen om de bodemstructuur van het circuit ingrijpend te wijzigen.
De "vette kleigrond" werd verwerkt in de geluidswallen, en het motocrosscircuit werd opgevuld met
ca. 20 schepen zand. Vanaf 1994 werd Arkel dus een doodgewoon Nederlands zandcircuit. Een einde dus voor de roemruchtige "kleibaan" van Arkel, waar zeer vele Nederlandse zandrijders een hardgrondige hekel aan hadden.

Trial
Onder de bezielende leiding van Heukelummer Teus van Ravestein en de oprichter van onze vereniging Jan Dekkers werd in 1994 besloten ook het motortriallen weer nieuw leven in te blazen. Er was weer een trialgroepje ontstaan die op diverse locaties in Midden-Nederland kleine wedstrijdjes hielden. Daar ook deze via de KNMV verzekerd moesten zijn, en er een deugdelijk reglement gehanteerd moest worden werd Motorclub De Bougie de vaandeldrager voor deze groep motorsporters. Ook kleinere KNMV-trial-wedstrijden worden nu georganiseerd.

Vanuit het Gorinchemse waren er geluiden naar Arkel geseind dat de Gorinchemse Wieler Club Jan van Arckel ook dringend aan een nieuwe accommodatie met eigen wielerparcours toe was. Een aantal vergaderingen volgden, en de samenwerking werd beklonken. Rondom het crossterrein werd een asfaltbaan geprojecteerd met een extra lus, met exacte ijsbaan-afmetingen, om de "IJsclub De Alblasserwaard" te kunnen laten skeeleren. We waren toch bezig, en onze kantine was na tien jaren trouwe dienst ook hard aan vernieuwing of verbouwing toe. Besloten werd, toen we een interessant "schooltje" konden kopen, dit te doen en in Arkel aan de Vlietskade opnieuw op te bouwen. Het resultaat van al deze inspanningen kan u thans aanschouwen.

In 1997 kwam onze vereniging in aanraking met het Bromfietswegracen. Een aantal streekgenoten deden in deze competitie mee, waaronder Rob Verhoef, toekomstig schoonzoon van ons bestuurslid Piet van Driel, Ronnie Timmer en Marc van Harten. De Gorinchemse Wieler Club Jan van Arckel heeft een prachtig wielerparcours gebouwd rondom ons motocrosscircuit, waarop beperkt getraind kan worden met de "brommers". Een nieuwe activiteit was geboren. Op 16 augustus 1997 vond de eerste S.O.B.W. - Bromfietsrace plaats in Arkel.

Bij een accommodatie van een omvang als de onze hoort ook een naam. In het verleden hebben op het grondgebied en in de direct aangrenzende percelen een zestal watermolens gestaan. Hieraan heeft de motor-/wieleraccomodatie zijn naam te danken: Sportcomplex "De Zes Molens".
 

Banner