Official website of WBMC

Nieuwsflits

  • De Eindstanden 2017 staan op de website...

     

  • Algemeen:
    • DE KNMV BASIS SPORTLICENTIE (voorheen district licentie) IS NIET MEER AAN DE INSCHRIJFTAFEL AAN TE VRAGEN!!! Ook dient er MotoCross op te staan. U dient dit van te voren te doen via: mijn knmv www.knmv.nl de beschrijving staat beschreven op onze website www.wbmc.nl. Doe dit tijdig om ‘s morgens teleurstelling te voorkomen.

    • Inschrijven is op het circuit tussen 8.30-9.30 uur. (let op u Nieuwsbrief voor evt. wijzigingen) 

    • Trainingen vanaf 9.30 uur.                   

Wedstrijdreglement WBMC 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT W.B.M.C. 2017

 

 

Een ieder dient uit de publieksvrije zone te blijven! De rijder is verantwoordelijk voor zijn aanhang.

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid reglement

a. Het bestuur heeft te allen tijde het recht om van onderliggend reglement af te wijken indien zij zich hiertoe genoodzaakt voelt teneinde de veiligheid na te streven.

b. Op alle wedstrijden zijn tevens de KNMV-reglementen van toepassing. In geval van strijdigheid met dit reglement zijn de reglementen van de KNMV bepalend.

c. In alle situaties waarin dit reglement of dat van de KNMV niet voorziet beslist het bestuur uiterlijk een week na het haar bekend zijn van de bijzondere situatie.

d. Dit reglement is door het bestuur vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Den Hout en is geldig voor alle clubwedstrijden die vanaf 2017 door de WBMC (mede) worden georganiseerd.

e. De wedstrijdleiding bestaat uit de op de wedstrijd aanwezige bestuursleden van de WBMC.

 

Artikel 2. Deelname kampioenschap

Deelname aan clubwedstrijden van de West Brabantse Moto Cross Club, hierna te noemen WBMC, staat open voor iedereen. De rijders kunnen tegen betaling van € 95,00 per wedstrijdjaar of € 20,00 per wedstrijd (bij voorinschrijving via internet € 17,00) meedingen naar de jaarprijs, de West Brabant Cup Trofee. Voorinschrijven is mogelijk via de website www.wbmc.nl per wedstrijd of voor het hele seizoen. Bij het noodgedwongen afgelasten van een wedstrijd nadat deze is begonnen waarbij de trainingen zijn ingesloten, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 2.1 Inschrijven

Inschrijven op de dag van de wedstrijd geschiedt zonder tegenbericht tussen 8.30 en 9.30 uur op de aangegeven locatie. Degenen die zich voor ingeschreven hebben, dienen zich te allen tijde binnen deze tijden te melden bij de inschrijving. In geval van inschrijven als de inschrijving al gesloten is, wordt er € 5,00 extra gerekend en wordt deze rijder ingedeeld voor een vlaggersfunctie.

 

Artikel 3. Klassenindeling

a. Deelname is mogelijk in de volgende klassen:

50cc met de aanvulling dat hierbij ook quads t/m 50cc met een rijder t/m 8 jaar mogen rijden (peildatum is 1 januari), 65cc laag, 65cc hoog, 85cc laag, 85cc hoog, MX2 junioren, MX Open junioren (de juniorenklassen rijden samen maar worden apart geklasseerd, bij hoge aantallen deelnemers kan deze klasse gesplitst worden), MX2 liefhebbers, MX Open liefhebbers, veteranen 40+, veteranen 50+ (de veteranenklassen 40+ en 50+ rijden samen, maar worden apart geklasseerd) en inters. Peildatum voor bepaling van de veteranenklasse is 1 januari. MX2: 100 cc t/m 125 cc tweetakt, 175 cc t/m 250 cc viertakt. In de klasse MX Open rijden: motoren boven 175cc tweetakt en boven 290cc viertakt.

b. Bij weinig deelnemers kunnen klassen door de wedstrijdleiding samengevoegd worden. In de eindklassering zal altijd onderscheid gemaakt worden naar de afzonderlijke klassen.

c. E-bikes worden geklasseerd bij de MX Open.

 

Artikel 4. Deelname klasse liefhebbers

a. Hiervoor kan men zich alleen inschrijven indien de rijder geen nationale licentie (startbewijs) heeft.

b. Indien een rijder in voorgaand jaar in de klasse inters heeft deelgenomen, kan deze in het huidige seizoen niet deelnemen in de klasse liefhebbers, maar enkel in de klassen MX2 junioren, MX Open junioren, veteranen of inters.

c. Rijders die in het voorgaande jaar in de klasse MX2 junioren of MX Open junioren bij de eerste 7 geklasseerden finishten, zijn van deelname in de klasse liefhebbers uitgesloten.

 

Artikel 5. Puntentelling

a. Volgens de uitslagen per manche: 50, 47, 45, 43, 41, 40, 39, 38 enz. Om in aanmerking te komen voor punten dient men zelfstandig te finishen.

b. Het dagklassement wordt opgemaakt door optelling van het aantal behaalde punten per manche. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend.

c. Om in aanmerking te komen voor een uitslag dient men een goed werkende transponder op de motor te hebben. De rijder is hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

Artikel 6. Klassementsbepaling

a. Om in het eindklassement opgenomen te worden moet men bij tenminste zes manches in dezelfde klasse geklasseerd zijn.

b. Als meerderen met een gelijk aantal punten eindigen, is het aantal 1e, 2e, 3e, enzovoort plaatsen bepalend. Indien dit ook geen uitkomst biedt is de uitslag van de laatste voor het kampioenschap tellende wedstrijd bepalend.

c. De eerste drie geklasseerden in de klassen MX2 liefhebbers en MX Open liefhebbers promoveren naar de juniorenklasse.

d. De kampioen van de klassen MX2 junioren en MX Open junioren promoveren naar de interklasse.

e. Elke inschrijver mag aan maximaal 2 manches per dag deelnemen.

 

Artikel 7. Protesten

Protesten dienen in beginsel schriftelijk bij de wedstrijdleider in persoon te worden ingediend op de wedstrijd zelf of tot uiterlijk 24 uur na afloop van de wedstrijd bij het secretariaat. Hiervoor zijn protestformulieren beschikbaar bij de jury.

 

Artikel 8. Verzekering

a. Voor de geldigheid van de verzekering dienen de deelnemers te voldoen aan de bepalingen die de KNMV en haar verzekeringsmaatschappij(en) hiervoor hebben.

b. De deelnemers dienen op eigen verantwoording te beschikken over een KNMV-verzekeringsbewijs. De deelnemer dient deze te allen tijde op verzoek van de organisatie te kunnen tonen.

c. Bij het niet kunnen tonen van een geldige licentie kan de rijder door het bestuur worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

Artikel 9. Milieu

a. Het is ten strengste verboden milieubelastende stoffen op het circuit/rennerskwartier te morsen of achter te laten.

b. Met ingang van 1 januari 2011 geldt een maximale geluidsnorm van 94db(A) in de motorcross bij zowel de KNMV als MON. Deze

Banner